Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego

2021-03-05 13:30
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 14, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący Zespołu: Janusz Pietkiewicz

Proponowany porządek obrad:

  1. Podsumowanie działalności Zespołu w okresie pandemii w 2020 roku.  
  2. Tematy do planu pracy Zespołu.
  3. Informacja o przygotowaniach do 109 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, odwołanej w roku ubiegłym z powodu pandemii i przełożonej na 2021 rok.
  4. Debata programowa na temat ustalenia zakresu i kolejności prac dotyczących:
  5. Strategii UE mającej na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości.
  6. Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013.
  7. Europejskiej płacy minimalnej.
  8. Europejski filar praw społecznych.
  9. Rozporządzenia nr 883/2004 ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
  10. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: