Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie TZB ds. Ochrony Zdrowia - forma hybrydowa

2021-09-01 11:00
Organizator: Ministerstwo Zdrowia
Udział: Bezpłatny

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 3 sierpnia br.
3.Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat przebiegu wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
4.Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
5.Zakres przedmiotowy badania ankietowego na temat średnich poziomów wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.
6. Głosowanie Stanowiska strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie publicznego finansowania systemu ochrony zdrowia.
7. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: