Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy - wideokonferencja

2021-09-14 14:00
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22.380-51-04, e-mail rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący Zespołu - Leszek Mietek

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Kontynuacja posiedzenia Zespołu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw i stanowiska  strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Dyskusja nad Stanowiskiem Zespołu z dnia 31 sierpnia 2021 w tej sprawie.
  2. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: