Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenare Rady Dialogu Społecznego

2021-09-21 14:30
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, te;. 22/380-51-12 e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat:
  • Projektu ustawy budżetowej na rok 2022,
  • Projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
  1. Informacja Przewodniczącego zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat stanowiska w sprawie:
  • Projektu ustawy budżetowej na rok 2022,
  • Projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

3.      Dyskusja na temat wyżej wymienionych projektów ustaw.

4.      Głosowanie projektu Uchwały nr 52 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu wydatków na lata 2022-2024 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.

5.      Głosowanie projektu Uchwały nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. - lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii.

6.      Głosowanie projektu Uchwały nr 99 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznegow sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

7.      Głosowanie projektu Uchwały nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

8.      Sprawy bieżące.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: