Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

2021-09-21 13:00
Miejsce: wideokonferencja
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22/380-51-12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Skierowanie do głosowania Uchwały nr 52 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu wydatków na lata  2022-2024 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego - informacja Dyrektora Biura RDS.

2.      Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. - lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii – informacja Przewodniczącej zespołu doraźnego ds. ochrony zdrowia.

3.      Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 99 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – informacja Przewodniczącej zespołu doraźnego ds. ochrony zdrowia

4.      Skierowanie do głosowania projektu Uchwały nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – informacja Przewodniczącego zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

5.      Informacja Przewodniczącego zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dotycząca:

-     projektu ustawy budżetowej na rok 2022,

-     projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

6.      Przyjęcie programu posiedzenia plenarnego Rady w dniu 21 września 2021 r.

7.      Sprawy bieżące.

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: