Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie TZB ds. Ochrony Zdrowia forma hybrydowa

2021-09-16 12:15
Organizator: MZ
Udział: Bezpłatny
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 3 sierpnia br.
3. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat przebiegu wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
4. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat realizacji Polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w zakresie jednorazowego świadczenia dodatkowego w wysokości 5 000 zł dla pracowników niemedycznych za pracę w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARSCoV-2.
5. Ścieżka wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w kontekście nakładów na zdrowie przewidzianych w „ustawie 7% PKB”.
6. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: