Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

2021-09-23 11:00
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.
Organizator: Rada Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22/380-51-04, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący Zespołu - Waldemar Lutkowski

Proponowany porządek obrad:

  1. Wypracowanie stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem
  2. Przedstawienie opracowania Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS pt. Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2020 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1 200,00 zł)– (dyskusja)
  3. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: