Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

2021-10-14 11:00
Miejsce: forma hybrydowa
Organizator: Biuro rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego te. 22.380-51-12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący Zespołu - Wojciech Ilnicki

Proponowany porządek:

  1.  Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 31.05.2021 r.
  3. Spotkanie z przedstawicielami UODO w sprawie dostepu do informacji niezbednej do przeprowadzenia referendum strajkowego.
  4.  Omówienie bieżącej działalności i problemów Wojewódzkich Rad Dialogu Społęcznego województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
  5. Ekspertyza w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce.
  6. Ustawa o sporach zbiorowych - dyskusja nt. konieczności przyspieszenia prac nad nowelizacją.
  7. Europejski dialog społeczny - wstępna informacja o pracach nad programem na lata 2022-2024.
  8.  Informacja o projekcie NSZZ "Solidarność" i Związku Miast Polskich promującym rozwój dialogu społęcznego w sektorze samorządu lokalnego.
  9. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 03-12-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: