Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść
Dzisiaj jest: Czwartek, 23 maja 2019
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 

Wydarzenia z lutego 2019

Trójstronny Zespół ds. Żeglugi i Rybołówsta Morskiego
01-02-2019

Porządek obrad: 1. Projekt ustawy regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - informacja Strony Rządowej. 2. Projekt ustawy regulującej...

więcej
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia
04-02-2019

Tematyka posiedzenia Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. Przyjęcie protokołów z posiedzenia w dniu 26 listopada 2018 r. oraz 21 stycznia 2019 r. Informacja Ministerstwa Zdrowia o dotychczasowych...

więcej
Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego ZT ds. Przemysłu Chemicznego
06-02-2019

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Podzespołu w dniu 24.09.2018 r. 2. Nowe kosztowne dla Przemysłu wymogi wprowadzone nowelizacją Ustawy o odpadach - monitoring, operaty pożarnicze wnoszenie...

więcej
Podzespół RDS ds. ochrony zdrowia
12-02-2019

Przewodniczący posiedzenia: Lubomir Jurczak Tematyka posiedzenia: Mapy potrzeb zdrowotnych - nowa edycja. Wniosek Konfederacji Lewiatan dotyczacy wprowadzenia Komitetu sterującego dla pogramu...

więcej
Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
12-02-2019

Porządek obrad obejmuje: 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zespołu. 2. Wstępna ocena realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 rok. 3. Plan zamówień resortu...

więcej
ZP RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
18-02-2019

Przewodniczący posiedzenia: Zbigniew Żurek Tematyka posiedzenia: Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Podjęcie prac nad założeniami do...

więcej
Zespół problemowy RDS ds. prawa pracy
19-02-2019

1. Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 2. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego ws. wystąpienia przez stronę pracowników i...

więcej
Doraźny ZP RDS ds. zamówień publicznych
20-02-2019

Przewodniczący posiedzenia: Wojciech Hartung Tematyka posiedzenia: Dyskusja dotycząca projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo...

więcej
Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS
21-02-2019

Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty: 1. Redukcja poziomu zatrudnienia w poszczególnych Izbach Administracji Skarbowej. 2. Realizacja Porozumienia z 21 listopada br. ws. podwyżek...

więcej
Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
25-02-2019

Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 13 lipca 2018 roku. 2. Stan realizacji tematów ujętych w Uchwale Nr 8 strony pracowników i strony pracodawców Rady...

więcej
TZB ds. Kolejnictwa
25-02-2019

Współprzewodniczący posiedzenia: Tematyka posiedzenia: Omówienie "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)". ...

więcej
TZB ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej
26-02-2019

Współprzewodniczący psoiedzenia: Mikołaj Wild Tematyka posiedzenia: Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Zespołu w dniu 12 czerwca 2018 r. Omówienie zmiany...

więcej
TZB ds. Przemysłu Stoczniowego
27-02-2019

Współprzeowdniczący psoiedzenia: Marek Gróbarczyk Tematyka posiedzenia: Przyjęcie Porządku obrad posiedzenia. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 8 listopada 2018 r. Polityka migracyjna,...

więcej
Podzespół RDS ds. służb mundurowych
27-02-2019

Przewodniczący posiedzenia: Rafał Jankowski Tematyka posiedzenia: Pluralizm związkowy w służbach mundurowych. Wysokości kwoty pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom podległym MSWiA na zakup...

więcej
Połączone posiedzenie Zespołów RDS: Zespół ds. funduszy europejskich, doraźny Zespół ds. SOR
28-02-2019

1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 - prezentacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 2. Dyskusja nad Strategią. 3. Sprawy różne....

więcej
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: