Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1 /3 /5
00-513 Warszawa


tel. 022 661 16 38, faks 022 661 16 40,
e-mail:

 Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
( § 19 pkt 1)


Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego odpowiada za promocję i realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, w tym za koordynowanie spraw związanych ze współpracą ministra właściwego do spraw pracy z organizacjami partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców i z instytucjami dialogu społecznego oraz z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Ponadto, Departament odpowiada za rejestracje ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie listy mediatorów, monitorowanie konfliktów społecznych, a także za realizację zadań Ministra dotyczących zawodu psychologa oraz koordynację wdrażania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Równocześnie Departament w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 był beneficjentem systemowym Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałania 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego.

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax

Marek Waleśkiewicz

Dyrektor

022 661 16 42
022 661 16 40

Agata Oklińska

Zastępca Dyrektora

022 661 16 63
022 661 16 40

Sekretariat
022 661 16 38
022 661 16 40

 

I WYDZIAŁ PRAWNO-LEGISLACYJNY

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Świątek-Kolera    Naczelnik     022 661 16 24
Katarzyna Ziobro-Prostko Katarzyna.Ziobro-Prostko@mrpips.gov.p 022 661 16 10
  l  
     
     

 

 

 

 

II WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Szwad
Naczelnik
   

022 661 16 30

 Nina Krasuska   022 661 16 69
Mariola Mazgało   022 661 16 26
Ewa Piotrowska  022 661 16 33
Barbara Piętakiewicz-Schultz 022 661 16 06
Ewelina Guz Ewelina.Guz@mrpips.gov.pl 022 661 16 07
     

 

III WYDZIAŁ ROKOWAŃ ZBIOROWYCH

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax

Małgorzata Chomiak

Naczelnik

    022 661 16 64
Sylwia.Krajewska Sylwia.Krajewska@mrpips.gov.pl 022 661 16 09
     
Joanna Kremiec Joanna.Kremiec 022 661 16 94
Agata Dutkiewicz Agata.Dutkiewicz@mrpips.gov.pl 022 661 16 17

 

IV WYDZIAŁ KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Magdalena Wysocka-Madej
Naczelnik
     022 661 17 05
Renata Lemieszewska   022 661 16 60 
Maria Niewiadomska Maria.Niewiadomska@mrpips.gov.pl 022 661 16 89
Małgorzata Leonarcik-Laszkiewicz Malgorzata.Leonarcik-Laszkiewicz@mrpips.gov.pl 022 661 16 88
Ewa Rybicka    022 661 16 08
Agata Marchwińska 022 661 16 05
     

 

V SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. PROGRAMÓW i ANALIZ

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
     Wiesław Kopeć  022 661 16 16
 Barbara Waszkiewicz   022 661 16 22
Wioletta Ziegler-Kowalska 022 661 16 57
     
     
Sandra Gawin

Sandra.Gawin@mrpips.gov.pl

Sekretariat.DDP@mrpips.gov.pl

022 661 16 38

022 661 16 40


 

VI SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

Imię i nazwisko

adres e-mail

tel/fax

Karolina Woźniczko

 

022 661 16 44

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności.

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Ministerstwie?

Jest to osoba, zatrudniona w Ministerstwie, którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w Ministerstwie adres: ul. Nowogrodzka 1,3,5 00-513 Warszawa
  • elektronicznie na adres iodo@mrpips.gov.pl
  • oraz listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Nowogrodzka 1,3,5 00-513 Warszawa

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: