Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żurawia 4A
00-503 Warszawa


tel. (22) 461 61 30, faks (22) 461 61 33,
e-mail: Sekretariat.DDP@mrips.gov.pl

 Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej


Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego odpowiada za promocję i realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, w tym za koordynowanie spraw związanych ze współpracą ministra właściwego do spraw pracy z organizacjami partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców i z instytucjami dialogu społecznego oraz z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Ponadto, Departament odpowiada za rejestracje ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie listy mediatorów, monitorowanie konfliktów społecznych, a także za realizację zadań Ministra dotyczących zawodu psychologa oraz koordynację wdrażania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Równocześnie Departament w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 był beneficjentem systemowym Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałania 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego.

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax

Marek Waleśkiewicz

Dyrektor

Marek.Waleskiewicz@mrips.gov.pl 022 461 61 31
022 461 61 33

Agata Oklińska

Zastępca Dyrektora

Agata.Oklinska@mrips.gov.pl 022 461 61 32
022 461 61 33

Sekretariat
Sekretariat.DDP@mrips.gov.pl 022 461 61 30
022 461 61 33

 

I WYDZIAŁ PRAWNO-LEGISLACYJNY

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Świątek-Kolera    Naczelnik     022 461 61 48
Katarzyna Ziobro-Prostko Katarzyna.Ziobro-Prostko@mrips.gov.pl 022 461 61 35
Mariusz Derecki Mariusz.Derecki@mrips.gov.pl 022 461 61 37
Ewa Suknarowska-Drzewiecka Ewa.Suknarowska-Drzewiecka@mrips.gov.pl  
Katarzyna Kaczmarska Katarzyna.Kaczmarska@mrips.gov.pl 022 461 61 58

 

II WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Anna Szwad
Naczelnik
   

022 461 61 47

 Nina Krasuska   022 461 61 45
Mariola Mazgało   022 461 61 50
Ewa Piotrowska   022 461 61 55
Barbara Piętakiewicz-Schultz 022 461 61 38
Ewelina Guz

022 461 61 44

 

III WYDZIAŁ ROKOWAŃ ZBIOROWYCH

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax

Małgorzata Chomiak

Naczelnik

    022 461 61 43
Sylwia Krajewska Sylwia.Krajewska@mrips.gov.pl 022 461 61 36
Joanna Kremiec Joanna.Kremiec 022 461 61 57
Agata Dutkiewicz Agata.Dutkiewicz@mrips.gov.pl 022 461 61 39

 

IV WYDZIAŁ KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
Magdalena Wysocka-Madej
Naczelnik
     022 461 61 40
Renata Lemieszewska   022 461 61 41  
Maria Niewiadomska Maria.Niewiadomska@mrips.gov.pl 022 461 61 52
Małgorzata Leonarcik-Laszkiewicz Malgorzata.Leonarcik-Laszkiewicz@mrips.gov.pl 022 461 61 33
Agata Marchwińska 022 461 61 27

 

V SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROGRAMÓW i ANALIZ

 

Imię i nazwisko adres e-mail tel/fax
     Wiesław Kopeć  022 461 61 54
 Barbara Waszkiewicz   022 461 61 51
Wioletta Ziegler-Kowalska 022 461 61 34
Sandra Gawin

Sandra.Gawin@mrips.gov.pl

Sekretariat.DDP@mrips.gov.pl

022 461 61 30

022 461 61 30


 

VI SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

Imię i nazwisko

adres e-mail

tel/fax

Karolina Woźniczko

 

022 461 61 49

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności.

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Ministerstwie?

Jest to osoba, zatrudniona w Ministerstwie, którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: