Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść
Powrót do strony głównej

Układy Zbiorowe Pracy 1974 - 1994

 

Układy zbiorowe pracy z lat 1974 – 1994

znajdują się w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie,ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
tel: 022 58 93 118, fax: 022 58 93 001

Wersje książkowe niektórych układów zbiorowych pracy zawartych przed 1995 r.
w tym również zawartych przed 1974 r., można uzyskać w:

1/Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

2/Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

3/Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy od 1994 r.

Treść ponadzakładowych układów zbiorowych pracy zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 października 1994 r.) zarejestrowanych przez ministra właściwego do spraw pracy dostępna jest u stron, które te układy zawarły.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2001 r.) - możliwe jest również przeglądanie treści tych ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w miejscu ich przechowywania, pod nadzorem upoważnionego pracownika.

 

Kontakt:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5
tel. do sekretariatu Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego (22) 661-16-38, do osoby prowadzącej akta rejestrowe (22) 661-16-94

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.jozwicka
Informację wprowadził/a: m.jozwicka
Data wytworzenia: 2014-07-10
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-30 16:27:30 Joanna Kremiec modyfikacja
2 2018-05-30 16:27:18 Joanna Kremiec modyfikacja
3 2018-05-30 16:26:37 Joanna Kremiec modyfikacja
4 2018-05-30 16:26:12 Joanna Kremiec modyfikacja
5 2018-05-30 16:25:59 Joanna Kremiec modyfikacja
6 2018-05-30 16:25:16 Joanna Kremiec modyfikacja
7 2018-05-30 15:50:21 Joanna Kremiec modyfikacja
8 2018-05-30 15:48:46 Joanna Kremiec modyfikacja
9 2018-05-30 15:47:15 Joanna Kremiec modyfikacja
10 2018-05-30 15:46:48 Joanna Kremiec modyfikacja
11 2018-05-30 15:46:12 Joanna Kremiec modyfikacja
12 2018-05-30 15:45:18 Joanna Kremiec modyfikacja
13 2018-05-30 15:44:48 Joanna Kremiec modyfikacja
14 2018-05-30 15:37:32 Joanna Kremiec modyfikacja
15 2018-05-30 15:28:16 Joanna Kremiec modyfikacja
16 2018-05-22 09:59:45 Joanna Kremiec modyfikacja
17 2017-07-17 11:31:06 Joanna Kremiec modyfikacja
18 2014-12-08 08:16:22 m.jozwicka dodanie pliku [Wykaz ukladow zbiorowych pracy z lat 1974-1981 do ktorych zawarto porozumienia o ich stosowaniu.pdf]
19 2014-12-08 08:16:22 m.jozwicka modyfikacja
20 2014-12-08 08:15:39 m.jozwicka usunięcie pliku [Wykaz ukladow zbiorowych pracy zarejestrowanych w latach 1974-1981 do ktorych zawarto porozumienia o ich stosowaniu.pdf]
21 2014-12-08 08:15:39 m.jozwicka modyfikacja
22 2014-08-05 09:11:57 m.jozwicka dodanie pliku [Wykaz ukladow zbiorowych pracy zarejestrowanych w latach 1974-1981 do ktorych zawarto porozumienia o ich stosowaniu.pdf]
23 2014-08-05 09:11:57 m.jozwicka modyfikacja
24 2014-08-05 09:11:48 m.jozwicka usunięcie pliku [Wykaz ukladow zbiorowych pracy zarejestrowanych w latach 1974-1981 do ktorych zawarto porozumienia o ich stosowaniu.pdf]
25 2014-08-05 09:11:48 m.jozwicka modyfikacja
26 2014-08-01 14:42:47 m.jozwicka modyfikacja
27 2014-08-01 14:37:23 m.jozwicka modyfikacja
28 2014-08-01 08:48:26 m.jozwicka modyfikacja
29 2014-08-01 08:47:38 m.jozwicka modyfikacja
30 2014-08-01 08:46:47 m.jozwicka modyfikacja
31 2014-08-01 08:21:01 m.jozwicka modyfikacja
32 2014-08-01 08:20:38 m.jozwicka modyfikacja
33 2014-08-01 08:19:08 m.jozwicka modyfikacja
34 2014-07-31 12:43:23 m.jozwicka dodanie pliku [Wykaz ukladow zbiorowych pracy zarejestrowanych w latach 1974-1981 do ktorych zawarto porozumienia o ich stosowaniu.pdf]
35 2014-07-31 12:43:23 m.jozwicka modyfikacja
36 2014-07-29 10:36:43 m.jozwicka modyfikacja
37 2014-07-29 10:33:34 m.jozwicka modyfikacja
38 2014-07-29 10:32:44 m.jozwicka modyfikacja
39 2014-07-29 10:30:37 m.jozwicka modyfikacja
40 2014-07-15 08:51:39 m.jozwicka modyfikacja
41 2014-07-15 08:49:08 m.jozwicka dodanie pliku [Wykaz ukladow zbiorowych pracy zarejestrowanych w latach 1974-1981.pdf]
42 2014-07-15 08:49:08 m.jozwicka modyfikacja
43 2014-07-10 16:27:30 m.jozwicka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: