Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Międzyzakładowa organizacja związkowa

Międzyzakładową organizacją związkową jest organizacja obejmująca swoim zakresem działania więcej niż jednego pracodawcę.

Do tego rodzaju organizacji stosuje się przepisy art. 251-331 ustawy o związkach zawodowych. Międzyzakładowym organizacjom związkowym przysługują takie uprawnienia, którymi dysponują zakładowe organizacje związkowe. Przy ustalaniu liczby członków międzyzakładowej organizacji związkowej oraz przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: